Inscricións

Inscricións


PÁXINA WEB:
Championchip Norte

DATA LÍMITE:
Mércores 6 de outubro (23.30 h)

CUSTE:
8 € (para a CARREIRA ABSOLUTA E POPULAR); inclúe o cronometraxe, dorsal, masaxistas, duchas, agasallo e bolsa avituallamento.
5 € (para a ANDAINA); inclúe dorsal, duchas, agasallo e bolsa avituallamento.

IMPORTANTE:
Non se admitirán inscricións fora de prazo.

CONTACTO:
crosscaboudra@hotmail.com

CATEGORÍAS
 • Pitufos 3 anos (2017)
 • Pitufos 4 anos (2016)
 • Pitufos 5 anos (2015)
 • Minibenxamín (2013-14)
 • Benxamín (2011-12)
 • Alevín (2009-10)
 • Infantil (2007-08)
 • POPULAR (a partir de 2006)
 • ABSOLUTA: (a partir de 2004)
 • ANDAINA (para todas as idades)
HORARIO / DISTANCIAS CARREIRAS
 • 09.45 h: ANDAINA
 • 10.00 h: ALEVÍN – 900 m
 • 10.10 h: BENXAMÍN – 450 m
 • 10.20 h: MINIBENXAMÍNS – 250 m
 • 10.30 h: PITUFOS 5 anos – 200 m
 • 10.40 h: PITUFOS 4 anos – 150 m
 • 10.50 h: PITUFOS 3 anos – 100 m
 • 11.00 h: INFANTIL – 1.350 m
 • 11.15 h: POPULAR – 4.200 m
 • 12.00 h: ABSOLUTA – 10.000 m

11.30 h: ENTREGA TROFEOS: pitufos, minibenxamín, benxamín, alevín e infantil
13.15 h: ENTREGA TROFEOS: popular, xuvenil-junior, promesa-senior e veterán

SEGURIDADE:

A organización contará cos seguintes medios para as probas:

 • Seguro de Responsabilidade Civil e de Accidentes: estarán excluídos os derivados dun padecemento latente, imprudencia, neglixencia, inobservancia das leis,…. Tamén os producidos polos desprazamentos particulares ata/dende o lugar no que se desenvolve a proba.
 • Ambulancia
 • Servizo de Recuperación (masaxistas)
 • Plan de Emerxencia: Policía Local, Protección Civil e Ambulancia
ENTREGA DE PREMIOS

Otorgaranse medallas a tod@s os participantes na categoría de pitufos (3-4-5 anos)

 • Otorgaranse trofeos ós tres primeiros clasificad@s das seguintes categorías (mínimo 10 participantes por categoría): pitufos, minibenxamín, benxamín, alevín, infantil, popular,  senior (1979-2004) e veteráns (78-anteriores).
 • AGASALLOS: entregarase un detalle a cada participante que deberán recoller obrigatoriamente antes do inicio da súa carreira.

Normativa da carreira

 

Regulamento
   1. Poderán participar as persoas que o desexen, tendo que estar fisicamente ben preparado/a para a carreira, gozar de boa saúde xeral sen padecer enfermidade, defecto físico ou lesión que poida agravarse coa súa participación en dita proba. O deportista ASUME que para a realización da proba é necesaria unha boa condición física, psíquica e deportiva. Os menores de idade poderán participar sempre e cando vaian acompañados dun adulto.

 

   1. Todo participante, polo feito de inscribirse, ACEPTA AS CONDICIÓNS E REGULAMENTACIÓNS IMPOSTAS pola organización, polo que libera expresamente á organización ou a calquera outro patrocinador ou colaborador, ante todo tipo de accidente, lesión ou eventualidade que puidera xurdir derivada da súa participación na proba, e que non estivese cuberta polo seguro contratado.

 

   1. Os atletas deberán estar na liña de saída 5 MINUTOS ANTES DO COMEZO DA CARREIRA e participarán cos dorsais asignados pola Organización, quedando ven visible a súa publicidade.

 

   1. Os DORSAIS E CHIPS deberán ser recollidos nos puntos establecidos pola organización, alo menos 45’ antes do inicio da súa proba. Establecerase un punto de recollida 1 día antes (pendente concretar sitio).

 

   1. Disporase de SERVIZO DE DUCHAS e GARDAROUPA

 

   1. Quedará DESCALIFICADO/A desta proba todo o que non cumpra o presente regulamento, non complete a totalidade do recorrido, deteriore ou ensucie o entorno, non leve o seu dorsal ben visible ou desatenda as indicacións da organización.

 

   1. As RECLAMACIÓNS sobre a Competición deberán facelas a organización do evento.

 

   1. A CLASIFICACIÓN XERAL oficial publicarase na web da empresa de cronometraxe.

 

   1. A organización resérvase o DEREITO a realizar as modificacións que considere necesarias en función dos diferentes condicionantes, así como a suspensión da proba se as condicións meteorolóxicas o obrigan ou por forza maior.

 

   1. A organización NON SE FARÁ RESPONSABLE dos obxectos de valor extraviados polos corredores.

 

   1. Todo o que non apareza reflectido neste Regulamento se rexerá pola normativa a Federación Internacional de Atletismo (IAAF). A inscrición no 5º Cross Popular – Cabo Udra implica a TOTAL ACEPTACIÓN do preceptuado no presente Regulamento.

 

  1. Os participantes AUTORIZAN o uso das imaxes realizadas durante o desenrolo das súas carreiras.
ORGANIZA:

COLABORAN:

INCLUSIÓN SOCIAL:

PATROCINAN:

COLABORAN:

ORGANIZA:

COLABORAN:

PATROCINAN:

COLABORAN:

INCLUSIÓN SOCIAL: